click me

Tel Aviv

Tel Aviv Bold Colors Earrings €195,00
Quick View
Tel Aviv Trendy Earrings €112,00
Quick View
Tel Aviv Cascade Earrings €172,00
Quick View
Tel Aviv Clip On Earrings €121,00
Quick View

Tel Aviv Trendy Pendant €290,00
Quick View
Tel Aviv Couture Earrings €411,00
Quick View
Tel Aviv Couture Necklace Sold Out
Quick View